مـۆڵـەت بـە پـرۆژەکـانـی وەبـەرهـێـنـان لـە کـەرتـی نـیـشـتـەجـێـبـوون ڕاگـیـرا

مـۆڵـەت بـە پـرۆژەکـانـی وەبـەرهـێـنـان لـە کـەرتـی نـیـشـتـەجـێـبـوون ڕاگـیـرا

بـەمـەبـەســتـی ڕێـکـخـسـتـنـەوەی کـەرتـی نـیـشـتـەجـێـبـوون لـە هـەرێـمـی کـوردسـتـان، بـە ئـاراسـتـەی زیـاتر سـودمـەندبـوونـی هـاوڵاتـیـانـی کـەمـدەرامـەت و کـرێـنـشـیـن، بـە فـەرمـانـی سـەرۆکـایـەتـی ئـەنـجـوومـەنی وەزیـران، بـڕیـاردرا کـارکـردن لـە پـرۆژەی نـوێـی نـیـشـتـەجـێـبـوون رابـگـیـرێـت و مـۆڵـەتـی نـوێـی وەبـەرهـێـنان لـە کـەرتـی نـیـشـتـەجـێـبـوون نـەدرێـت، ئـەمـەش بـەئـامـانـجـی وەبـەرهـێـنان لـە مـاوەی داهـاتـوودا زیـاتـر بـە ئـاراسـتـەی کـەرتـەکـانـی پـیـشـەسـازی، کـشـتـوکـاڵ، گـەشـت و گـوزار دەبـێــت.

هـەربـۆیـە بـە گـشـتـی داوا لـە وەبـەرهـێـنـەرانـی هـەرێـمـی کـوردسـتـان دەکـەیـن، یـارمـەتـیـدەر و هـاوکـار بـن، تـاوەکـو وەبـەرهـێـنـانـی زیـاتـر لـە سـێـکـتـەرەکـانی ئـاراسـتـەکـراو بـکـرێـت، بـە تـایـبـەت لـەو نـاوچـانـەی کـەم گـەشـەسـەنـدوون لـە هـەرێـمـی کـوردسـتـان.

دەسـتـەی وەبـەرهـێـنـان